Register on the forum now to remove ALL ads + popups + get access to tons of hidden content for members only!

Go Back   Site Owners Forums - Webmaster Forums > HighTechOcean

Notices


Conversation Between HighTechOcean and TK 009
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2
 1. TK 009
  08-23-2014 05:33 PM
  TK 009
  taxi tai ha noiGửi các e gái nhé ( k vơ đũa nhưng ai có tật thì giật mình thôi )
  Các e đang tuổi học, tiền thì xin bm tí một chứ các e đã phải là đại gia đâu hay tiểu thư gì đâu mà khoe của này nọ... Uh thì có e con nhà khá giả http://taxitaihanoi.org/ http://dichvuchuyennhahanoi.org/
  http://betongtuoihanoi.org/
  894289400
 2. TK 009
  08-23-2014 05:27 PM
  TK 009
  taxi tai ha noiGửi các e gái nhé ( k vơ đũa nhưng ai có tật thì giật mình thôi )
  Các e đang tuổi học, tiền thì xin bm tí một chứ các e đã phải là đại gia đâu hay tiểu thư gì đâu mà khoe của này nọ... Uh thì có e con nhà khá giả http://taxitaihanoi.org/ http://dichvuchuyennhahanoi.org/
  http://betongtuoihanoi.org/
  042107621

All times are GMT -7. The time now is 03:00 PM.


Powered by vBulletin Copyright © 2013 vBulletin Solutions, Inc.